หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยินดีให้บริการ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"ตำบลคลองตะเคียนน่าอยู่
เป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำ
จัดหาแหล่งน้ำ ให้มีน้ำดื่มนำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
    พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพ การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
    พัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
    การสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
    จัดให้มีและบำรุงรักษา การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนหย่อมสวนสาธารณะ
    จัดให้มีการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
    จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสลดขั้นตอนเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-116-8710
สายตรงปลัด
โทร : 092-289-8956
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-701-327 โทรสาร : 035-701-324
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 50,060 เริ่มนับ 7 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10